Chấy và rận

Chấy và rận

Song Thao Chấy, nói theo người Bắc, hay chí, nói theo trong Nam, để chỉ một con vật nhỏ xíu mà lắm chuyện. Ngày còn…