Hawaii (2)

Hawaii (2)

Song Thao Đặc sản của Hawaii còn có Honolulu Cookies. Thấy thiên hạ chen chúc lao xao đầy cửa tiệm, tôi cũng thử vào coi.…

Chuyện sex xứ Mỹ

Chuyện sex xứ Mỹ

Nguyễn Danh Lam Điều đầu tiên, mình phải chích ngay một mũi giảm áp cho các bạn, để đừng vội nghĩ quá xa, trước cái…

Đóa hồng muộn

Đóa hồng muộn

Ly dị vợ rồi, ở một mình ên chịu sao thấu, đàn ông tuổi nào cũng cần phải được nâng khăn sửa túi. Lại có…

Chuyện về một vị bồ tát

Chuyện về một vị bồ tát

Với những người Việt từng lênh đênh, tuyệt vọng giữa trùng dương khi vượt biên, hành động ấy thật cao cả và nếu có gọi ông là một “Bồ tát thị hiện” cũng thật xứng đáng.