Sau lưng

Gã Siêu Lâu rồi, gã có viết một mẩu chuyện phiếm dựa trên câu danh ngôn: “Sau lưng anh đờn ông thành công, đều có…

Not Made In China

Trần Nhật Phong – Bảo đảm 100% made in Japan ! – Bảo đảm 100% made in Korea ! Mở truyền hình Việt ngữ lên…