Ngụy Công Tử

Ngụy Công Tử Sau năm 1975 khi viết những bài diễn tả cuộc sống của nhân dân ta dưới ách Cộng sản, từ Sài Gòn…

Tin hình: Oscar 2016

Giải Oscar năm 2016 tạo cho người tham dự nhiều điều bất ngờ thích thú. Hầu như những giải lớn đã được trải đều ra…