Thưởng Ngoạn

Luân Hoán 1. nghệ thuật không giải thích hiện thực cũng nên không giữ trầm ngâm thưởng thức dẫu hiểu thấu hay không vưu vật…

Tuổi sồn sồn

Gã Siêu Soi gương thì thấy mình già, Soi lòng thì thấy vẫn là thanh niên. Vì vậy mà ca dao đã từng nói: Trai…