Người nhà quê

Người nhà quê

Lan Phương Ở quê tui, mà chắc cả quê người khác cũng rứa, người ta kỵ gọi tên người lớn. Có lẽ cái tục ấy…

Hệ thống hề nhảm

Hệ thống hề nhảm

Tròn tháng trước, trưởng ban Tuyên giáo triệu bộ trưởng bộ Văn hóa lên gặp mặt, ra chỉ thị: -Gần Tết rồi, đồng chí hãy…

Giúp

Giúp

Song Thao Tỷ phú là những người đông địa, bạc tỷ trở lên. Tiền đông như vậy tiêu sao hết. Dân gian chúng ta, người…