Lại đạp phải mìn

Lại đạp phải mìn

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Nếu không có tài đánh giặc thì miền Bắc chỉ là một vũng nước bùn lộn cứt. (Trần Vàng Sao) Tác…

Kim Chi

Kim Chi

Song Thao Kim chi đang là tâm điểm của một cuộc chiến giữa Đại Hàn và Trung Quốc. Chúng ta vẫn đinh ninh kim chi…