Viết mướn

Viết mướn

Không ngờ mấy năm sau, tôi trở thành người viết mướn bất đắc dĩ. Tôi làm công việc đọc và viết thư mấy năm liền,…

Sau cuộc chiến

Sau cuộc chiến

SONG THAO Sau cuộc chiến là hòa bình nhưng sau cuộc chiến còn là đống rác. Rác vũ khí và các loại chiến cụ. Tiện…