Dana Nguyễn
Luật “Bipartisan Budget Act of 2015” được ban hành vào tháng Mười năm ngoái gây rúng động lớn cho những người sắp về hưu ở Hoa Kỳ.  Luật này sẽ làm giảm lớn cơ hội lãnh tiền an ninh xã hội (social security benefits) hay gọi nôm na là “tiền hưu” hay “tiền già” của những người sinh sau năm 1954, trong đó bao gồm hơn một nửa số người thuộc thế hệ “Baby Boomers”! Luật mới này sẽ tiết kiệm cho chính phủ trên 11 tỷ đô la trong quỹ an ninh xã hội và làm cho 21.7 triệu người dân Mỹ mất đi cơ hội lãnh số tiền đó.  Chính phủ Mỹ viện cớ luật mới này ra đời nhằm ngăn chặn nhiều lỗ hở lớn trong luật lãnh tiền an ninh xã hội đương thời mà họ không hề có ý định tạo ra từ ban đầu.
Tuy vậy, đây là tin vui: nếu bạn đã bước qua tuổi 62 hoặc lớn hơn vào đầu năm nay, luật mới này sẽ không ảnh hưởng đến bạn cho đến đầu tháng Năm, 2016. Vâng, xin nhắc lại: chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thôi cho những ai nằm trong trường hợp này lợi dụng những lỗ hở lớn trong luật social security benefits này để lãnh thêm tiền cho mình trước khi nó bị lấp đi vĩnh viễn.
Lỗ Hở Số 1: Bạn Có Thể Xin Lãnh Tiền Hưu Của Người Phối Ngẫu
Bạn có biết rằng mình có thể lãnh đến 50% tiền hưu của chồng hay vợ mình khi bạn đến tuổi về hưu ở tuổi 66 (hay 35% số tiền đó ở tuổi 62), mà không hề ảnh hưởng gì đến tiền hưu của người đó không? Theo thông kê, có đến 83% người lập gia đình có quyền lãnh tiền xã hội dựa vào người phối ngẫu nhưng chỉ 4% thực sự đến nhận loại tiền này với sở an ninh xã hội.
 
Khi bạn đến sở an ninh xã hội để xin lãnh tiền này, bạn nhớ nói rằng bạn chỉ muốn xin điền đơn giới hạn (restricted application) và dùng tiền hưu của người phối ngẫu thôi (restricted to spousal benefits), và yêu cầu nhân viên sở an ninh xã hội ghi rõ như vậy trong đơn.
 
Với tiền hưu dựa vào người phối ngẫu này, bạn vẫn có một số tiền hưu để sống trong khi chờ tiền an ninh xã hội của mình tăng lên mỗi năm.  Xin xem thêm chi tiết trong “Lỗ Hở Thứ 3” dưới đây.
 
Lỗ Hở Số 2: Bạn Có Thể Lãnh Tiền Hưu Dù Bạn Không Đi Làm Ít Nhất 10 năm
Như bạn có thể đã biết, bạn chỉ có thể được lãnh tiền hưu khi bạn đã đóng thuế an ninh xã hội ít nhất 10 năm. Dĩ nhiên, bạn vẫn có thể xin tiền trợ cấp xã hội (SSI) hiện là $733/tháng (không tính thêm tiền phụ giúp của tiểu bang nếu có) cho cá nhân và $1100 cho hai vợ chồng.
 
Tuy nhiên, như đã trình bầy ở trên, mọi người đều có quyền lãnh tiền hưu của người phối ngẫu dù không đi làm đủ 10 năm. Theo thống kê, có khoảng 12.4 triệu người ở Hoa Kỳ nằm trong trường hợp này.  Bạn có thể lãnh số tiền này suốt đời vì bạn không có tiền an ninh xã hội riêng của mình để lãnh.
 
Lỗ Hở Thứ 3: Đình Chỉ Nhận Tiền Hưu của Mình Để Làm Tăng Thêm 32% Số Tiền Bạn Có Thể Lãnh Suốt Đời
 
Gọi theo tiếng Mỹ là “file & suspend” tiền hưu khi bạn đến tuổi về hưu (66 tuổi). Hãy lấy một ví dụ cụ thể: ông chồng lớn tuổi hơn bà vợ vài năm, khi đến năm 66 tuổi liền “file & suspend” với sở an ninh xã hội, nghĩa là tạm thời đình chỉ việc lãnh tiền hưu của mình cho đến tuổi 70, để vợ mình (lúc đó 64 tuổi) lập tức cũng có thể nhận tiền hưu dựa vào ông ta (spousal benefits). Khi bà ta vào tuổi 66, bà ta cũng “file & suspend” tiền hưu của mình và đợi đến năm 70 tuổi để lãnh.
 
Khi bạn “file & suspend” đến 70 tuổi, tiền hưu của bạn sẽ tăng lên 8% mỗi năm và điều đó có nghĩa là ở tuổi 70, hai vợ chồng kể trên có thể lấy thêm 64% số tiền hưu họ được phép lấy cộng với tiền lạm phát (COLA) trong 4 năm họ “suspend” tiền hưu của mình.
 
Để giải thích rõ hơn lợi ích của “file & suspense”, nếu bạn được nhận số tiền hưu cao nhất mà sở an ninh xã hội cho phép ($2658/tháng), thì bạn có thể nhận thêm được $153,100 nếu bạn sống đến 85 tuổi, nếu sử dụng chiến thuật “file & suspend” này.
 
Lỗ Hở Thứ 4: Bạn Có Quyền Nhận Toàn Bộ Số Tiền Hưu Mà Bạn Hoãn Lại Trước Đó
 
Giả sử năm nay bạn 69 tuổi và trong quá khứ đã “file & suspend” tiền hưu của mình đến năm 70 tuổi.  Tuy nhiên, hiện tại bạn cảm thấy sức khỏe của mình rất xấu và muốn lãnh tiền hưu liền bây giờ.  Thật may mắn là bạn có quyền được thay đổi ý kiến đến tận khi bạn còn một tháng trước khi bước qua tuổi 70.  Sở an ninh xã hội sẽ phải gửi cho bạn toàn bộ số tiền hưu bạn được quyền lãnh từ tuổi 66 cho đến nay và dĩ nhiên tiếp tục gửi tiền hưu hàng tháng bắt đầu từ bây giờ.  Số tiền bạn lớn nhận được cho ba năm qua có thể được dùng vào bất cứ việc gì bạn muốn trước khi quá trễ.
 
Lỗ Hở Thứ 5: Bạn Có Thể Lãnh Tiền Hưu Của Người Phối Ngẫu Đã Ly Dị
 
Dù bạn đã ly dị với người phối ngẫu, tin vui là bạn vẫn có thể lãnh 50% tiền hưu của người đó. Ghi chú: lỗ hở này vẫn hiệu lực trong luật lãnh tiền hưu mới bắt đầu vào đầu tháng Năm, 2016.
 
Để được lãnh tiền này, điều kiện là: 1) bạn phải đã lập gia đình 10 năm trở lên và đã ly dị trên 2 năm 2) bạn hiện vẫn còn độc thân, 3) Chồng hay vợ cũ phải ít nhất 62 tuổi khi bạn xin lãnh tiền này.
 
Chuyện người phối ngẫu cũ đã lập gia đình mới (1 lần hay nhiều lần) đều không ảnh hưởng đến chuyện bạn có thể lãnh loại tiền này.  Người phối ngẫu cũ cũng không cần phải đang lãnh tiền hưu hay đã “file & suspend”. Tiền này nghe có vẻ giống như tiền “alimony” nhưng còn tốt hơn, vì bạn sẽ được lãnh nó suốt đời dù người phối ngẫu đã mất đi, trừ phi bạn lại lập gia đình lại hoặc bắt đầu lãnh tiền già riêng của mình.
 
Lỗ Hở Thứ 6: Gửi Con Vô Đại Học Với Tiền Hưu
Nếu bạn có con nhỏ dưới 18 tuổi, dù là con ruột hay con nuôi hay trẻ em bạn hiện đang nhận là “dependent”, khi bạn đến tuổi về hưu (bắt đầu từ năm 62 tuổi), con bạn có thể được nhận 50% tiền hưu của bạn.  Trẻ em bị tàn tật trước 22 tuổi có thể được nhận tiền này suốt đời.  Hiện giờ có khoảng 4.4 triệu trẻ em nhận được 2.5 tỷ từ tiền hưu của cha mẹ, mà tiền hưu của cha mẹ không bị ảnh hưởng gì.
Lỗ hở này sẽ vẫn còn hiệu lực với luật ngân sách cho an ninh xã hội mới.
Lời kết luận: Rất tiếc rằng luật mới này sẽ ảnh hưởng chính đến phụ nữ có gia đình và thường là người làm ít tiền hơn trong hai vợ chồng, hoặc có thể không đi làm vì phải lo con nhỏ.  Nhưng chính phủ đã giải thích họ cần thay đổi luật an ninh xã hội để nó tiếp tục tồn tại lâu dài cho con cháu chúng ta sau này.  Dĩ nhiên, nếu bạn đang đến gần tuổi về hưu, bạn có lẽ lập tực cần tính toán lại chương trình về hưu của mình.
Mọi thắc mắc về đề tài này hoặc về bảo hiểm, xin bạn gửi email đến dana@viet-smart.org
Dana Nguyễn
Insurance Broker/Westminster
Insurance License: 0I74425
949-241-1784

0 Comments

  1. xin hoi day la luat thay doi doi voi nguoi sanh sau nam 1954 phai khong,doi voi nhung nguoi sanh nam 1954 va tro ve truoc khong bi anh huong ?vo toi sinh 11/26/1954 co bi anh huong ve luat thay doi nay khong?

  2. Xin chào anh Thu,
    Dana Nguyen xin trả lời câu hỏi của anh: Luật mới này ảnh hưởng đến tất cả mọi người bắt đầu vào tháng Năm 2016. Tuy nhiên, nếu người nào đã bước qua tuổi 62 vào đầu năm 2016 (ngày sinh phải là 1/1/1954 hoặc trước đó) thì họ vẫn có cơ hội lợi dụng luật cũ cho đến tháng Năm (khoảng hai tháng nữa).
    Tuy nhiên, Dana xin giải thích rõ hơn rằng luật mới vẫn cho phép người lớn tuổi lãnh tiền già như cũ. Chỉ có một số điểm lợi trong luật cũ bị bỏ đi như đã trình bầy trong bài. Chẳng hạn như vợ (bắt đầu vào năm 62 tuổi) có quyền lãnh tiền già dựa trên tiền già của chồng, trong khi hoãn lãnh tiền già của riêng mình cho đến 70 tuổi, với mục đích để tiền của mình sinh lãi ra lớn hơn khi mình lãnh tiền đó. Điểm lợi này sẽ không còn nữa trong luật lãnh tiền An Ninh Xã Hội bắt đầu vào tháng Năm sắp tới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *