Gởi em rau đắng quê nhà
Ai từ muôn dặm đem qua đây trồng
Đắng, sao mà thấy mát lòng!
Lá rau gợi nhớ niềm trong – nỗi ngoài
Nhớ giàn mướp ngọt nhà ai
Cuối xuân lại tặng cho vài trái non
Hương quê đã thấm vào hồn
Miếng canh rau đắng – vơi buồn đó em!
Có thương mới cảm nỗi niềm
Huy Trâm
Xuân 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *