Chính Biên
Cuốn Chiến Tranh Việt Nam cũng là tập 7, tập sau cùng của bộ “Việt Sử Đại Cương” của nhà nghiên cứu sử Việt Nam, Trần Gia Phụng.
Công trình soạn thảo bộ “Việt Sử Đại Cương” của sử gia Trần Gia Phụng đã diễn ra trong suốt gần 10 năm trời. Năm 2004, ông ra mắt tập I, 2006 tập II, 2007 tập III, 2008 tập IV, 2009 tập V, 2012 tập VI, và 2013 là tập 7
Với trên dưới ba ngàn trang sách, lịch sử Việt Nam đã được Giáo Sư Trần Gia Phụng viết lại, đối chiếu với những cuốn sử cũ đã có của các học giả, các sử gia cũng như những nhà nghiên cứu lịch sử cùng là những bài viết của các nhà văn, nhà báo trong cũng như ngoài nước. Do đó, cuốn “Việt Sử Đại Cương” của Trần Gia Phụng có được nhiều cái nhìn mới về những dữ kiện lịch sử vì sự tiến triển của khoa nhân văn học, sử học cũng như của những tài liệu mới được bạch hóa sau một thời gian qui định của các quốc gia có liên hệ đến cuộc chiến Việt Nam.

Hình bìa cuốn Việt Sử Đại Cương, tập 6 của Trần Gia Phụng.
Hình bìa cuốn Việt Sử Đại Cương, tập 6 của Trần Gia Phụng.

Với tập VII kết thúc bộ “Việt Sử Đại cương”, tác giả đã dành ra để chỉ nói đến cuộc chiến tranh Việt Nam trong đó không chỉ thuần túy về quân sự mà qua cuộc chiến tác giả đã phóng chiếu vào nhiều lãnh vực chính trị, kinh tế, xã hội để người đọc có thể nắm bắt được toàn cảnh cuộc chiến ấy đã ảnh hưởng thế nào đến dân tộc Việt Nam cũng như đến tiền đồ đất nước sau khi cuộc chiến chấm dứt với sự chiến thắng của “cái Ác” như nhận định của Thượng Nghị Sĩ Mc Cain Hoa Kỳ và của phóng viên chiến trường người Đức Uwe Siemon- Netto trong tác phẩm mới được xuất bản “Đức, tình yêu của một phóng viên cho một dân tộc nhiều đau thương”.
Tác giả Trần Gia Phụng cho biết: “ Cuộc chiến Việt Nam 1960 -1975 khá phức tạp, tài liệu rất dồi dào, nhiều quan điểm, nhiều lập trường nhìn từ nhiều góc cạnh khác nhau”.
Nhưng với Giáo Sư Trần Gia Phụng, một nhà nghiên cứu lịch sử Việt Nam, ông đã đứng trên một quan điểm “quốc gia” rõ rệt để nhìn vào cuộc chiến này. Nếu là nhà viết sử, ông có thể bị cho là đã để tinh thần yêu nước, yêu dân tộc làm mất đi phần nào tính khách quan. Nhưng những phân tích của ông trước những sự kiện lịch sử về chiến tranh Việt Nam, ông đã có những cái nhìn khác hẳn phía người cộng sản và những cây viết phản chiến khi viết về cuộc chiến này.
Trước hết, để hiểu rõ hơn, ông đã đặt cuộc chiến tranh Việt Nam trong hoàn cảnh chính trị thế giới. Việc đưa đến cuộc kháng chiến chống Pháp của toàn dân Việt Nam mà Cộng Sản đã khéo léo tranh được quyền lãnh đạo cuộc chiến ấy khiến người dân Việt đã không tiếc xương máu lao vào cuộc chiến này, lẽ ra là không có nếu như kế hoạch “Quốc tế Quản Trị”( International trusteeship) của Tổng Thống Franklin Roosevelt cho Đông Dương được áp dụng.
Trong mục Việt Nam trong chiến tranh lạnh toàn cầu, ông viết: “Trong khi Nhật Bản sắp thất trận ở Á Châu, Tổng Thống Hoa Kỳ là Franklin Roosevelt đã đưa ra kế hoach Quốc tế Quản trị (International trusteeship) cho Đông Dương, theo đó sau khi Nhật đầu hàng, Đông Dương sẽ được đặt dưới quyền của một Hội Đồng Quản Trị quốc tế gồm đại diện Hoa Kỳ, Trung Quốc (Quốc Dân Đảng) Pháp và Liên Sô. Hội đồng quản trị sẽ hoạt động trong vòng 50 năm”.
Kế hoạch được đưa ra tại hội nghị Yalta, bị Anh (Winston Churchill) phản đối nhưng Liên Sô (Stalin) lại đồng ý trong khi đó Tổng Thống Roosevelt từ trần, Harry Truman lên thay và thay luôn cả kế hoạch này vì Truman lo ngại sẽ làm mất lòng Pháp mà không ủng hộ Hoa Kỳ ở Âu châu.
Vẫn theo tác giả thì Pháp đã lợi dụng cơ hội này vận động Anh để cho Pháp thế chân đến giải giới quân Nhật ở miền Nam Việt Nam và sau đó Pháp cũng vận động với tưởng Giới Thạch để Pháp thế chân phụ trách an ninh ở miền Bắc sau khi quân đội của Tưởng Giới Thạch đã giải giới quân Nhật. Trước tình thế đó Hồ Chí Minh vừa cướp được chính quyền (2 tháng Chín năm 1945) lo sợ phải nằm trong tay Pháp đành phải hô hào toàn dân kháng chiến sau khi đã ký hai thỏa ước Sơ Bộ (6 tháng Ba năm 1946) sẵn sàng đón quân Pháp thay quân Tưởng. Sau đó Hồ Chí Minh còn ký thêm một Tạm Ước (Modus Vivendi) tại Paris tối 14 tháng Chín năm 1946 nhượng bộ Pháp, để cho Pháp tái tục hoạt động kinh tế, tài chánh, giao thông, văn hóa trên toàn cõi Việt Nam.
Trong một đoạn khác, tác giả cho biết khi Việt Nam đã bị chia đôi trước sự đồng thuận của Pháp và Liên Sô, Trung Cộng, Cộng SảnViệt Nam được ngay sự tiếp trợ dồi dào của quốc tế cộng sản trong khi đó miền Nam dưới chính thể quốc gia, Hoa Kỳ đã không ký kết một hiệp ước an ninh hỗ tương nào như đối với Nhật, Nam Hàn và Đài Loan để đến khi Cộng SảnViệt Nam lộ rõ bộ mặt xâm chiếm miền nam (thành lập Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam cuối năm 1960) thì mới ào ạt đưa quân vào tham chiến sau khi cùng các tướng lãnh trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm.
Đây là những cái nhìn mới về nguyên nhân cuộc chiến tranh Việt Nam hao người (phía cộng sản Bắc Việt và dân tộc Việt Nam) và tốn cả người lẫn của ( phía Hoa Kỳ) mà kết quả là sự cay đắng cho dân tộc Việt Nam vào 30 tháng Tư năm 1975.
Tóm lại trong hiện trạng Việt Nam nhớ lại cuộc chiến Việt Nam qua những tài liệu mới với những cái nhìn mới của nhà nghiên cứu lịch sử Trần Gia Phụng, người đọc sẽ rút ra được nhiều bài học cho con em nếu như chúng còn muốn tiếp bước cha anh thực hiện lý tưởng xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập thật sự để hạnh phúc ấm no được trải đều đến cho mọi người dân Việt.
Chính Biên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *