Trần Bạch Yến


SSA: Social Security Administration
SSI: Supplemental Security Income
SSDI: Social Security Disability Insurance


Có hai loại Disability: Physical Disability và Mental Disability
Một số bạn bè đã gọi cho ông xã tôi và hỏi: “Tôi thấy có bài viết “Nhũng điều nên biết khi về hưu” tác giả là Trần Bạch Yến, đăng trên Saigon Nhỏ, có phải là bà xã ông không? Chị ấy dựa vào tài liệu nào để viết vậy?”
Tôi xin được trả lời chung cho tất cả quý vị nào có thắc mắc tương tự:
Các bài viết của tôi được dựa trên phần lớn là kiến thức cá nhân, kinh nghiệm bản thân và một số tài liệu của Sở An Sinh Xã Hôi tại Utah khi tôi có dịp tiếp xúc với những viên chức này.

Để tôi kể cho quý vị nghe, một trường hợp điển hình của cá nhân tôi sau khi về hưu.
Tôi đã lãnh hưu non khi tôi được 62 tuổi. Tôi vẫn tiếp tục đi dạy ESL cho Granite School District. Lúc đó nếu lãnh hưu non thì tôi bị hạn chế, chỉ được làm việc part time, khoảng $13,000 một năm thôi. Ông xã tôi thì vẫn đi làm full time và có health insurance covered cho tôi. Chúng tôi vẫn giữ nguyên tình trạng như vậy, cho đến khi ông xã tôi được 65 tuổi, thì chỉ xin Medicare Part A thôi, vì đã có health insurance của hãng.
Ông xã tôi lớn hơn tôi một tuổi, nên qua năm sau, khi tôi được 65 tuổi, tôi cũng chỉ xin Medicare Part A thôi. Ông xã tôi lãnh hưu già lúc được 65 tuổi 6 tháng, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục đi làm cho đến tháng 7 năm 2011, thì hãng của ông xã tôi dời đi tiểu bang khác, chúng tôi mới nghỉ ở nhà luôn (lúc đó chúng tôi 70 và 71 tuổi). Cả hai vợ chồng chúng tôi đều chỉ có Medicare Part Ạ mà thôi, thì đùng một cái, khoảng tháng 9, tôi bị vấp té ở hồ cá sau nhà, phải đi emergency may 7 mũi trên trán. Vì không có Medicare Part B, nên tôi bị trả rất nhiều tiền cho nhà thương. Lúc đó chúng tôi mới chạy lên Social Security Administration apply xin Part B. Tháng 10 thì ông xã tôi đã nhận được Thẻ Medicare Part A và Part B, trong khi tôi là người rất cần thẻ này thì lại không nhận được. Chúng tôi lại chạy lên SSA khiếu nại, nhờ có lưu lại bản sao hai đơn apply xin mua Part B cùng ngày. Viên chức SSA cho biết là Medicare Part B có thể được hồi tố (retroactive) tối đa là 3 tháng, tôi muốn Part B của tôi có hiệu lực kể từ tháng nào. Tôi nói tôi muốn Part B của tôi effective từ đầu tháng 9 mà thôi, vì tháng này tôi có nhiều bills nhà thương cần thanh toán (lúc đó là tháng 10, nên nhớ là nếu bạn xin hồi tố tới 3 tháng, thì bạn phải bị trừ tới 3 tháng tiền mua Part B, chứ chẳng lợi lộc gì!).
Qua kinh nghiệm này, thì tôi đã biết là Medicare Part B có thể xin hồi tố được tối đa là 3 tháng. Thẻ Medicare này có tính cách individual, tức là chỉ dùng cho đương sự, chứ không cover cho người phối ngẫu hay con cái còn vị thành niên.
Một điều cần lưu ý nữa, là nếu như bạn có thẻ Medicare Part A và Part B từ lâu, bây giờ bạn muốn chuyển qua Medicare Advantage như AARP, Humana v v…, thì điều kiện cần là bạn đã có mua Medicare Part D, nếu không thì tốt nhất là bạn nên ở lại với Medicare Part A và Part B, vì khi bạn chuyển qua Medicare Advantage, tức Part C, bạn sẽ bị phạt rất nặng, và tiền phạt này sẽ được cọng thêm vào tiền mua Part B và sẽ theo bạn đến suốt đời. Đã có nhiều đồng hương của chúng ta ở Utah bị lâm vào trường hợp này.
Thiết tưởng cũng nên nói sơ qua một chút về sự khác biệt giữa SSI (supplemental security income) và SSDI (social security disability insurance).
SSI là một loại trợ cấp của chính phủ (I là income) dành cho những người khi về hưu có lợi tức thấp hoặc là không hề đi làm ỏ Mỹ (65 tuổi và phải là công dân Mỹ). Những người chưa tới 65 tuổi, bệnh hoạn, tàn tật bẩm sinh (physical disabled hoặc mental disabled) cũng có thể được lãnh SSI, nếu hội đủ điều kiện. Những người lãnh SSI theo diện tàn tật này sẽ bị giới hạn bởi tài sản của chính cá nhân họ và lợi tức của người phối ngẫu ảnh hưởng.

Image result for Physical Disability


Trong khi SSDI là một loại bảo hiểm (I là insurance) bồi thường cho những người đi làm việc, bị tai nạn lao động trở nên tàn tât. Tiền bồi thường này không bị ảnh hưởng bởi tài sản của cá nhân họ và lợi tức của người phối ngẫu.
Có hai loại Disability: Short Term Disability (ngắn hạn và được lãnh nhiều tiền hơn) và Long Term Disability (dài hạn và ít tiền hơn).
Muốn biết rõ hơn về bảo hiểm SSDI khi bị tai nạn lao động (lúc đang làm việc) thì các bạn nên tìm đến những luật sư chuyên về bồi thường tai nạn lao động để tham khảo hoặc tư vấn.

Bài độc giả gửi cho SGN