Bọn Gù

Bọn Gù

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Mong Đại hội 13 tìm ra những người không tai tiếng, không tham nhũng. (PGS.TS. BS Nguyễn Lân Hiếu) Sau khi…

Bà ngoại

Bà ngoại

            Như một tín hiệu không rõ ràng cụ thể, thoắt thu sang, những hàng cây ven đường rùng mình…