Chim sẻ hay đại bàng?

Chim sẻ hay đại bàng?

Lần đầu tập bay, chim sẻ hay đại bàng? Nỗi sợ của ai lớn hơn? Có ai từng bâng quơ nghĩ về điều này chưa?…