Cống hiến cuối cùng

Cống hiến cuối cùng

Cuối cùng thì Linda Birtish đã hiến tặng toàn bộ cơ thể mình. Linda là một giáo viên rất nổi bật, cô nghĩ nếu có…

Nhà giàu học làm quý tộc

Nhà giàu học làm quý tộc

Thay vì chọn các căn penthouse sang trọng, du thuyền hay đảo ít người, nhiều người giàu Trung Đông, Mỹ, Trung Quốc lại đổ về…