Sài Gòn, Hà Nội

Sài Gòn, Hà Nội

“LÊN ĐI THẰNG ÔNG NỘi”… Lần đầu tiên tôi lên Sài Gòn là để đi thi đại học. Tôi và một thằng bạn thi chung…