Ông giáo sư dạy Sử

Ông giáo sư dạy Sử

Vương Mộng Long Cựu học sinh Trung-Học Trần Quý Cáp, Hội-An.Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 20 Trường Võ-Bị Quốc-Gia Việt-Nam. Chức vụ sau cùng:…

TÌM CHA

Lại một lần nữa tôi đặt bút viết mấy dòng tìm cha, mong một chút hy vọng tìm được người cha mất tích trong chiến…

Đại Tá Lê Hữu Dõng

Đại Tá Lê Hữu Dõng

Ông Lê Hữu Dõng sinh năm 1937; tốt nghiệp khóa 8 trường sĩ quan Hải Quân Nha Trang.Đơn vị đã phục vụ:• Sĩ quan đệ tam…

Tôi đi lính Mỹ

Tôi đi lính Mỹ

Phạm Minh Đức Điện thoại reo. Ở đầu giây, tiếng nói của Ba tôi: “Ủa, con đi chơi đâu mà hơn 12 giờ đêm chưa…

Buồn vui Kho Đạn

Buồn vui Kho Đạn

Ai ở Đà Nẵng chắc cũng biết địa danh Kho Đạn. Thời kỳ Tây, kho dùng để chứa đạn, thời kỳ VNCH và sau này…

Một vì sao rụng

Một vì sao rụng

TÔN VINH TRUNG THẦN MỘT VÌ SAO RỤNG NGUYỄN KHẮP NƠI Chuẩn Tướng Lam Sơn Phan Đình Thứ (22/04/1919 – 23/07/2002) Cố Chuẩn Tướng Lam…

Ánh Sao Tỏa Sáng

Ánh Sao Tỏa Sáng

Hạ Bá Chung Chuyện xưa vào ngày 30-4-1975, thủ đô Saigon của nước Việt Nam Cộng Hòa bị thất thủ, dưới sự xâm lược tàn…