Người con trai

Người con trai

Nguyễn Đình Phùng Bác sĩ Nguyễn Vũ Thanh Sơn chạy vội lên cầu thang, nhảy từng ba bậc một để lên lầu 4. Không dùng…

Y Sĩ Biệt Kích Dù Lôi Hổ

Y Sĩ Biệt Kích Dù Lôi Hổ

Y Sĩ Trung Úy Bùi Cao Đệ (Tưởng nhớ hương hồn Y Sĩ Trung Tá Bửu Trí, Trung Úy Sĩ Quan Trợ Y Ngọc.) Tôi…