Phi Thuyền & Bóng Đá

Phi Thuyền & Bóng Đá

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Biết nhục không phải là điều đáng sợ, trái lại, khi nói về dân tộc mình, không hiểu sao tôi cứ…

Văn Hoá Diễn

Văn Hoá Diễn

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến When in Rome, do as the Romans do. (St. Ambrose) Phần lớn nhân loại đều chưa đến Rome, và chắc cũng…

Đi Sing

Đi Sing

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Mỗi năm có khoảng 3.000 người bị đưa sang Malaysia và 2.000 người sang Singapore lao động trái phép, thực sự…

Đấu khẩu mãi làm chi?

Đấu khẩu mãi làm chi?

Uyên Vũ “Biết dùng lời rất khó để mà nói rõ, ôi biết nói gì…” câu này là câu mở đầu ca khúc “Chuyện Tình”…

Phân trâu & cứt ngựa

Phân trâu & cứt ngựa

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Thây xác trưng ra đó Còn chưa đủ thối inh? Mua chi thêm bầy ngựa Cứt vung cả Ba Đình! Trần…

Màu da hay thái độ?

Màu da hay thái độ?

Uyên Vũ Suốt nhiều ngày nay, nước Mỹ nóng rừng rực bởi các cuộc xuống đường biểu tình đòi công lý cho ông Geogre Floyd,…

Trung Hoa & Coronavirus

Trung Hoa & Coronavirus

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Trung Quốc là một nước lớn, một nền văn hóa vĩ đại, nhưng về mặt chính trị, chưa bao giờ nó…

Đồ Mắc Dịch

Đồ Mắc Dịch

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Dịch bệnh làm Trung Quốc rớt đài. Sébastien Falletti – Le Figaro Với tuổi đời, mỗi lúc tôi một thêm nghễnh…