Tiếng Pháo & Tiếng Cú

Tiếng Pháo & Tiếng Cú

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến  Ngày ngắn đêm dài đêm lại sángĐêm qua ai có bạc đầu không? Tản Đà Tôi nghe nhà báo Du Uyên…

Chiều Tảo Mộ

Chiều Tảo Mộ

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Ai liều tảo mộ chiều nay Mà hương tảo mộ bay đầy hoàng hôn Phùng Cung “Vừa rồi tôi có đi…

Sông Cửu

Sông Cửu

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Hãy cùng nhau đoàn kết, hợp tác, hành động để sông Mê Công mãi là dòng chảy của hòa bình, là…

Tên đường

Tên đường

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý Đồng Khởi lên rồi mất Tự Do Ca Dao  Cứ theo như lời của…