Tên đường

Tên đường

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý Đồng Khởi lên rồi mất Tự Do Ca Dao  Cứ theo như lời của…

Mồ mả & xương cốt

Mồ mả & xương cốt

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Khi đất nước tôi không còn chiến tranh, mẹ già lên núi tìm xương con mình. (Trịnh Công Sơn) Vài tháng…