Thời Tiết & Biệt Phủ

Thời Tiết & Biệt Phủ

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Cứ theo như lời của nhiều vị chuyên nghề xem vận mệnh qua chỉ tay thì tôi có đường may mắn…

Hộ Khẩu & Căn Cước

Hộ Khẩu & Căn Cước

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến G.S Hidematsu Hiyoshi liệt kê những “thủ đoạn” mà Mao Trạch Đông dùng để khống chế Trung Hoa Lục Địa: hộ…

Thương Một Người (Tầu)

Thương Một Người (Tầu)

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Trung Cộng không thể xử dụng quyền lực mềm (ở bất cứ nơi đâu) giản dị chỉ vì họ không hề…

Giữa Cơn Gió Bụi

Giữa Cơn Gió Bụi

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Trước đây chưa lâu, trên trang Dân Luận có một bài viết ngắn nhưng rất súc tích của tác giả Mạnh…

Ký Sinh & Tầm Gửi

Ký Sinh & Tầm Gửi

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Họa sỹ Lê Huy Cầm cho biết: “Vừa dứt xong cái tranh cho cựu sinh viên Đại Học Dalat sẽ đấu…

Đạo Gù

Đạo Gù

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Ta đang sống giữa thời mạt pháp Tượng Như Lai ngồi giữa quán bar Tên đồ tể hóa thân Bồ Tát…

Một Khúc Ruột Thừa

Một Khúc Ruột Thừa

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Lênh đênh muôn dặm nước nonDạt vào ao cạnvẫn còn lênh đênh   BÈO – Phùng Cung  Tôi tình cờ nghe được…

Bọn Gù

Bọn Gù

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Mong Đại hội 13 tìm ra những người không tai tiếng, không tham nhũng. (PGS.TS. BS Nguyễn Lân Hiếu) Sau khi…

Phi Thuyền & Bóng Đá

Phi Thuyền & Bóng Đá

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Biết nhục không phải là điều đáng sợ, trái lại, khi nói về dân tộc mình, không hiểu sao tôi cứ…

Văn Hoá Diễn

Văn Hoá Diễn

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến When in Rome, do as the Romans do. (St. Ambrose) Phần lớn nhân loại đều chưa đến Rome, và chắc cũng…