Ký Sinh & Tầm Gửi

Ký Sinh & Tầm Gửi

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Họa sỹ Lê Huy Cầm cho biết: “Vừa dứt xong cái tranh cho cựu sinh viên Đại Học Dalat sẽ đấu…

Đạo Gù

Đạo Gù

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Ta đang sống giữa thời mạt pháp Tượng Như Lai ngồi giữa quán bar Tên đồ tể hóa thân Bồ Tát…

Một Khúc Ruột Thừa

Một Khúc Ruột Thừa

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Lênh đênh muôn dặm nước nonDạt vào ao cạnvẫn còn lênh đênh   BÈO – Phùng Cung  Tôi tình cờ nghe được…

Bọn Gù

Bọn Gù

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Mong Đại hội 13 tìm ra những người không tai tiếng, không tham nhũng. (PGS.TS. BS Nguyễn Lân Hiếu) Sau khi…

Phi Thuyền & Bóng Đá

Phi Thuyền & Bóng Đá

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Biết nhục không phải là điều đáng sợ, trái lại, khi nói về dân tộc mình, không hiểu sao tôi cứ…

Văn Hoá Diễn

Văn Hoá Diễn

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến When in Rome, do as the Romans do. (St. Ambrose) Phần lớn nhân loại đều chưa đến Rome, và chắc cũng…

Đi Sing

Đi Sing

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Mỗi năm có khoảng 3.000 người bị đưa sang Malaysia và 2.000 người sang Singapore lao động trái phép, thực sự…

Đấu khẩu mãi làm chi?

Đấu khẩu mãi làm chi?

Uyên Vũ “Biết dùng lời rất khó để mà nói rõ, ôi biết nói gì…” câu này là câu mở đầu ca khúc “Chuyện Tình”…

Phân trâu & cứt ngựa

Phân trâu & cứt ngựa

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Thây xác trưng ra đó Còn chưa đủ thối inh? Mua chi thêm bầy ngựa Cứt vung cả Ba Đình! Trần…