Hawaii (2)

Hawaii (2)

Song Thao Đặc sản của Hawaii còn có Honolulu Cookies. Thấy thiên hạ chen chúc lao xao đầy cửa tiệm, tôi cũng thử vào coi.…

Chuyện sex xứ Mỹ

Chuyện sex xứ Mỹ

Nguyễn Danh Lam Điều đầu tiên, mình phải chích ngay một mũi giảm áp cho các bạn, để đừng vội nghĩ quá xa, trước cái…

Đóa hồng muộn

Đóa hồng muộn

Ly dị vợ rồi, ở một mình ên chịu sao thấu, đàn ông tuổi nào cũng cần phải được nâng khăn sửa túi. Lại có…