Men

Men

Vài năm gần đây bạn bè tôi đi nhiều. Lâu lâu lại có người qua chào chia tay. Mừng cho bạn vì đã làm được…

Tiếng “dạ” thân thương

Tiếng “dạ” thân thương

Chuyện phiếm về người Sài Gòn Ngày trước 75 hầu hết ca sĩ hát Tân nhạc bằng giọng Bắc ngoại trừ quái kiệt Trần văn…

Cười trong khẩu trang

Cười trong khẩu trang

Cười là một cách giao tiếp với nhiều mục đích, chứ không chỉ bày tỏ niềm vui. Vậy có cần cười nữa không khi không…