Không đầu hàng số phận

Không đầu hàng số phận

Tên ông ấy là Sylvester Stallone – là một trong những ngôi sao điện ảnh Mỹ nổi tiếng và thành công bậc nhất từ trước…

Ở nơi lá mãi vẫn xanh

Ở nơi lá mãi vẫn xanh

Nguyễn Hương Sen Lễ Tạ ơn năm nay trời lạnh sớm, đã mùa lễ thứ hai rồi nó không còn thấy dáng Ba. Sự thiếu…