Altweibersommer

Altweibersommer

Lễ hội bia tháng Mười chính thức bị hủy bỏ ở Munich. Mang tên Oktoberfest, nhưng lễ hội lại bắt đầu từ tháng Chín. Lằng…