Ở nơi lá mãi vẫn xanh

Ở nơi lá mãi vẫn xanh

Nguyễn Hương Sen Lễ Tạ ơn năm nay trời lạnh sớm, đã mùa lễ thứ hai rồi nó không còn thấy dáng Ba. Sự thiếu…