Bài ca của người du tử

Bài ca của người du tử

Thái Phương Tôi đậu cử nhân Luật năm 1971. Ít lâu sau thì xin được vào tập sự tại văn phòng của một vị luật…

Khi tóc không còn xanh…

Khi tóc không còn xanh…

Nguyễn Thị Thanh Dương Tôi thu xếp ít quần áo và vài thứ lặt vặt cần thiết vào trong chiếc va ly nhỏ, sửa soạn…