Đếm sao

Đếm sao

Hoàng Quân Ngày mái tóc không còn xanh được nữa Ngày đôi tay thôi dệt mộng phù hoa Thì em sẽ vì anh mà mở…

Thời Tiết & Biệt Phủ

Thời Tiết & Biệt Phủ

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Cứ theo như lời của nhiều vị chuyên nghề xem vận mệnh qua chỉ tay thì tôi có đường may mắn…