Nước Miến nhìn từ xứ Việt

Nước Miến nhìn từ xứ Việt

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến “Lòng tin chuyển được núi” (Jesus Christ) Nguyễn Hưng Quốc vừa gửi đến thân hữu và độc giả của ông một…