Râu

Râu

Song Thao Tờ New York Times, số ra ngày 27/7/2020, vừa loan một tin mà tôi cho là thuộc loại tin “xe cán chó, chó…

Một Khúc Ruột Thừa

Một Khúc Ruột Thừa

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Lênh đênh muôn dặm nước nonDạt vào ao cạnvẫn còn lênh đênh   BÈO – Phùng Cung  Tôi tình cờ nghe được…

Bọn Gù

Bọn Gù

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Mong Đại hội 13 tìm ra những người không tai tiếng, không tham nhũng. (PGS.TS. BS Nguyễn Lân Hiếu) Sau khi…