Đời người và thời gian

Đời người và thời gian

Tôi hỏi thời gian: “Điều quý giá nhất trong đời người là gì?” Thời gian trả lời: “Là còn tồn tại”… Có người từng hỏi…

Đệ nhất thú cưng

Đệ nhất thú cưng

Tổng thống Mỹ có truyền thống nuôi thú cưng trong Tòa Bạch Ốc và dinh thự này có danh sách dài các loại vật nuôi…