Biên giới

Biên giới

Song Thao Giờ này năm ngoái, nhà văn Minh Ngọc từ New York bốc đồng qua Montreal. Khi về, cô viết bài “Bốc Đồng” Tôi…

Còn chốn để về, về đi

Còn chốn để về, về đi

‘Bây giờ mẹ nằm, lá đổ ngoài sân,  để ru mẹ ngủ’  (Lời mẹ ru – TCS) Tôi bỗng dưng trở thành nơi xả stress…