Đêm ở Bù Gia Mập

Lê Khánh Long Cuối cùng, những lo âu của Mẹ tôi cũng vợi đi, gia đình tôi nhận được giấy báo đi thăm nuôi Bố…