Khôn vặt

Huy Phương Người Việt Nam thường được khen ngợi là thông minh, nhưng sự thông minh này không giúp ích gì cho việc sáng tạo…