Tuổi sồn sồn

Gã Siêu Soi gương thì thấy mình già, Soi lòng thì thấy vẫn là thanh niên. Vì vậy mà ca dao đã từng nói: Trai…

Xếp Tàn Y Lại…

Công Tử Hà Đông Đập cổ kính ra tìm lấy bóng, Xếp tàn y lại để dành hơi. Thơ Tình Xưa …Tôi thấy trong Rừng…