July Fourth without joy

Hoàng Ngọc Nguyên Vui mừng gặp ngày nay ngày mùng bốn tháng Bảy Tây… Nghe như bài hát mừng Lễ Phật Đản ngày mùng tám…

Hồi ức: Về Nam

Nguyên Huy Thế là lại có chuyển trại nữa. Đó là điều lạ bởi vì khi đến đây bọn cai tù Việt Cộng đã nói…