Ngụy Công Tử

Ngụy Công Tử Sau năm 1975 khi viết những bài diễn tả cuộc sống của nhân dân ta dưới ách Cộng sản, từ Sài Gòn…

Tin hình: Oscar 2016

Giải Oscar năm 2016 tạo cho người tham dự nhiều điều bất ngờ thích thú. Hầu như những giải lớn đã được trải đều ra…

Phim ảnh Saigon xưa

Phim ảnh Saigon xưa Nguyễn Ngọc Chinh Sài Gòn vào những thập niên 50s, 60s và đầu thập niên 70s đa số các rạp cine…