Phim ảnh Saigon xưa

Phim ảnh Saigon xưa Nguyễn Ngọc Chinh Sài Gòn vào những thập niên 50s, 60s và đầu thập niên 70s đa số các rạp cine…

Đàn bà đã cũ…

Đức Bảo Phạm Quá tuyệt vời và người viết bài này hẳn rất hiểu tâm lý đàn bà. Chữ cũ ở đây không có nghĩa…