Em tặng anh hoa hồng
Chôn trong lòng huyệt mới
Em tặng anh áo cưới
Phủ trên nấm mộ xanh

Anh tặng em bội tinh
Kèm với ngôi sao bạc
Chiếc hoa mai màu vàng
Chưa đeo còn sáng bóng

Em tặng anh tuổi ngọc
Của những ngày yêu nhau
Đã chết ngay từ lúc
Em nhận được tin sầu

Anh tặng em mùi máu
Trên áo trận sa trường
Máu anh và máu địch
Xin em cùng xót thương

Em tặng anh mây vương
Mắt em ngày tháng hạ
Em tặng anh đông giá
Giữa tuổi xuân cuộc đời

Anh tặng môi không cười
Anh tặng tay không nắm
Anh tặng mắt không nhìn
Một hình hài bất động

Anh muôn vàn tạ lỗi
Xin hẹn em kiếp sau
Mảnh đạn này em giữ
Làm di vật tìm nhau .

Trần Mộng Tú

Tháng 7/ 1969

The Gift In Wartime

I offer you roses
Buried in your new grave
I offer you my weeding gown
To cover your tomb still green with grass

You give me medals
Together with silver stars
And the yellow pips on your badge
Unused and still shinning

I offer you my youth
The days we were still in love
My youth died away
When they told me the bad news

You give me the smell of blood
From your war dress
Your blood and your enemy’s
So that I may be moved

I offer you clouds
That linger on my eyes on summer days
I offer you cold winters
Amid my springtime of life

You give me your lips with no smile
You give me your arms without tenderness
You give me your eyes with no sight
And your motionless body

Seriously, I apologize to you
I promise to meet you in our next life
I will hold this shrapnel as a token
By which we will recognize each other

(This poem is published in high school literature textbooks in the US)

Bài thơ “Quà Tặng Trong Chiến Tranh” được viết ở Việt Nam, khi thi sĩ còn rất trẻ, từ những xúc động trước cái chết của một chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, người yêu đầu của cô, sau đó đã được đăng trên các tạp chí khắp nơi ở hải ngoại.

Lần đầu tiên hai bài thơ về chiến tranh của Trần Mộng Tú xuất hiện trong thế giới văn chương quốc tế vào năm 1990, đăng trong “Vision of War, Dream of Peace,” (Viễn ảnh chiến tranh: Giấc mơ Hòa bình) Đó là “The Gift in Wartime” (Quà Tặng Trong Chiến Tranh) và “Dream of Peace” (Giấc Mơ Hòa Bình) cả hai được dịch sang Anh Ngữ…