Mù hiện đại

Mù hiện đại

Có một cuộc điện thoại quan trọng gọi đến, cô ấy nghe. Rồi cả nhà nghe tiếng cô ấy hỏi như quát lên: “Ai đấy…