Lai lịch một tấm ảnh

Lai lịch một tấm ảnh

Trần Đình Thục …Tôi cũng không ngờ, khi chụp tấm hình anh chị em sinh viên Paris vào một ngày cuối Tháng Tư, 1975, ngày…