Cha Dall’Oglio

Cha Dall’Oglio

TƯỞNG NHỚ LINH MỤC VÌ TÌNH YÊU ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN SYRIA BỊ BẮT CÓC VÀO NĂM 2013 Bảy năm sau vụ bắt cóc cha…