Nhớ phố

Nhớ phố

“Đồ Hà Lồi, đồ ăn xổi ở thì” – Bà già ở giữa phố nói. Đấy là bà nói về một ông ở đầu phố.…

Chuyện Trâu

Chuyện Trâu

Năm con gì nói chuyện con ấy. Năm ngoái nói chuyện con chuột nhưng tui viết nhiều về con chuột của Microsoft đã biến đổi…

Tết quê

Tết quê

“Trong  làn nắng ửng khói mơ tan Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng Sột soạt gió trêu tà áo biếc Trên giàn thiên lý…