Nước ta nó thế

Nước ta nó thế

Tâm sự pháo cưới Ngày 1/3/2020, bầu trời Hà Nội vang lên một loạt những tiếng nổ đì đùng. Nguyên con đường Sóc Sơn tan…