Số phận của lịch sử

Số phận của lịch sử

Ngụy Kinh Sinh. Lê Minh Nguyên (dịch) Gần đây, tôi có chút thời giờ ôn lại lịch sử nhà Minh. Thật bất ngờ, tôi phát…