Hà Giang & Hoa thuốc phiện

Hà Giang & Hoa thuốc phiện

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Nguyên Ngọc “Ngày xưa, người đối với người coi nhau như thú dữ, bây giờ có Đảng, có chính phủ,…

Lenin & Andropov

Lenin & Andropov

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến “Bây giờ lịch sử bị méo mó, nhưng sau này lịch sử sẽ công bằng, bời không thề khác được. lịch…

Quỷ ám!

Quỷ ám!

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến  Nhà báo Chu Vĩnh Hải vừa gửi đến độc giả xa gần một status ngắn, tóm lược về cuốn Lenin A…

Thêm một bàn huề

Thêm một bàn huề

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến  (Phan Nhật Nam) Sau khi gửi bản “Chương Trình Cải Cách Ruộng Đất” đến Stalin để xin chỉ dẫn, bắt đầu…

Không thoát khỏi cao nguyên

Không thoát khỏi cao nguyên

LTS: Chúng tôi nhận được bài viết và lá thư viết bằng tay của một bà cụ 81 tuổi, hiện sống tại tiểu bang Florida…

Thuyền nhân & Thùng nhân

Thuyền nhân & Thùng nhân

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Rảnh nên tôi tạt ngang qua Manila vài bữa, dù chả hẹn hò hay quen biết với bất cứ ai ở…

Nước Miến nhìn từ xứ Việt

Nước Miến nhìn từ xứ Việt

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến “Lòng tin chuyển được núi” (Jesus Christ) Nguyễn Hưng Quốc vừa gửi đến thân hữu và độc giả của ông một…