Thêm một bàn huề

Thêm một bàn huề

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến  (Phan Nhật Nam) Sau khi gửi bản “Chương Trình Cải Cách Ruộng Đất” đến Stalin để xin chỉ dẫn, bắt đầu…

Không thoát khỏi cao nguyên

Không thoát khỏi cao nguyên

LTS: Chúng tôi nhận được bài viết và lá thư viết bằng tay của một bà cụ 81 tuổi, hiện sống tại tiểu bang Florida…

Thuyền nhân & Thùng nhân

Thuyền nhân & Thùng nhân

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Rảnh nên tôi tạt ngang qua Manila vài bữa, dù chả hẹn hò hay quen biết với bất cứ ai ở…

Nước Miến nhìn từ xứ Việt

Nước Miến nhìn từ xứ Việt

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến “Lòng tin chuyển được núi” (Jesus Christ) Nguyễn Hưng Quốc vừa gửi đến thân hữu và độc giả của ông một…

Văn hóa nịnh

Văn hóa nịnh

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Ngày 7 tháng 8 năm 2015, NCS Nguyễn Thị Thanh Huệ bảo vệ thành công luận án Hành Vi Nịnh Trong…

Ca sỹ & Kỹ giả

Ca sỹ & Kỹ giả

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Có bữa, Khánh Ly hồn nhiên tâm sự : “Người ta cứ bảo tôi là đừng đi thăm bạn bè nữa…