Nói nhăng & hứa cuội

Nói nhăng & hứa cuội

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Thứ đắt nhất bây giờ là từng lạng niềm tin Thứ rẻ nhất lại là lời hứa Sự dễ dãi đớn…

Những thằng có súng AK

Những thằng có súng AK

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Chắc bạn đã từng nghe – và dám – cũng đã từng nói những câu ngây ngô và dại đột (đại…

Tiếng Việt còn đâu!

Tiếng Việt còn đâu!

…Tôi yêu những sông trường Biết ái tình ở dòng sông Hương Sống no đầy là nhờ Cửu Long Máu sông Hồng đỏ vì chờ…

Nhân chủng học

Nhân chủng học

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Thứ nữ của nhà văn Vũ Khắc Khoan, chị Vũ Thị Gấm, có lẽ hiện đang sống đâu đó trong Silicon…

Tô Hoài & Ba người khác

Tô Hoài & Ba người khác

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến “Một ngày phiên chợ, u tôi mua về đôi gà nhỏ. Hai con gà: một trống, một mái, dáng còn bé…

Bóng hồng cửu vạn

Bóng hồng cửu vạn

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến Ông Trương Minh Tuấn cắp nón rời khỏi Bộ Thông Tin & Truyền Thông, với nét mặt âu lo, giữa tiếng…