Tôi đi bỏ phiếu

Tôi đi bỏ phiếu

Trần Trung Đạo. Tuần rồi tôi đi bỏ phiếu bầu tổng thống, thượng nghị sĩ, một số thành viên quốc hội và viên chức tiểu…