Em gái của Trời

Em gái của Trời

Cusiu 1. Sau 5 ngày bỏ nhà đi bụi thì cuối cùng tôi cũng chịu mò về nhà, vì hay tin ngoại tôi chống gậy…