Những ngôi nhà cũ

Những ngôi nhà cũ

Trong những giấc mơ sau này, tôi vẫn thấy mình lần lượt được về với từng ngôi nhà cũ.  Đó là một ngôi nhà gỗ…

Quay số cà rem

Quay số cà rem

Cà rem tức kem lạnh. Những tảng bánh cà rem trong hai thùng hai bên yên sau xe đạp thường được bán trước cửa các…

Nhớ mẹ

Nhớ mẹ

Nỗi nhớ lại nhè nhẹ dâng lên, muốn gọi về cho mẹ để nói “Chúng con vẫn ổn, mẹ đừng lo”. Em bảo dương tính…