Ký sinh trùng?

Ký sinh trùng?

Lê Quang Biên tập viên (BTV) của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) trong bản tin tài chính ngày 17/8 có ví von những gánh…