Đồng cảnh

Chúng mình nhiều điểm giống nhau Đời luôn trái ý – yếu đau lại nghèo. Ngày vui –  chẳng được bao nhiêu Đi mưa về…

Cưới Vợ Trẻ

LTS: Kể từ khi ra đời năm 2004, Facebook phát triển với môt tốc độ đáng kinh ngạc. Với hơn 1.6 tỷ tài khoản, mỗi…