Đàn bà đã cũ…

Đức Bảo Phạm Quá tuyệt vời và người viết bài này hẳn rất hiểu tâm lý đàn bà. Chữ cũ ở đây không có nghĩa…

Diễn Đàn

LTS: Mục “Diễn Đàn” được tạo ra để tạo một cầu nối giữa độc giả với nhau và với ban biên tập tuần báo Saigon Nhỏ.…